Axla remote work

Axla remote work

2021-12-20 • Respaces x Insights

Sedan 2012 har Amerikanska Microsoft arbetat remote och nu i spåren av Covid-19 har de nu blivit ännu mer positiva till distansarbete. Som många andra företag har det tagit fram en arbetsmodell som innebär att de anställda har möjlighet att arbeta två dagar i veckan hemifrån. De har även öppnat upp för att de anställda ska ha möjligheten att få bo både inrikes och utomlands.