Debatten om framtidens arbetsplats: tillbaka till kontoret eller hybridarbete

Debatten om framtidens arbetsplats: tillbaka till kontoret eller hybridarbete

2023-11-02 • Respaces x Insights

Under de senaste åren har debatten om hur vi ska arbeta och varifrån vi ska arbeta blivit allt hetare. Pandemin tvingade många företag att snabbt anpassa sig till en verklighet där distansarbete blev normen. Nu, när vi sakta återvänder till något som liknar det gamla normala, står företag och anställda inför en viktig fråga: Ska vi gå tillbaka till kontoret på heltid, eller ska vi omfamna hybridarbetet?

Ett företag som tydligt tar ställning för att återgå till kontoret är mobiloperatören Tre. För dem är kontoret vid Globen i Stockholm återigen "basen," och hemarbete blir ett undantag från kontorsnormen. Haval van Drumpt, Tre's VD, poängterar att "att träffas i verkliga livet, samarbeta och få energi är kärnan i vår kultur." De har noterat att strategi- och kreativitetsdelen lider när möten hålls på distans, och de vill återgå till det personliga samarbetet för att driva innovation.

293c994a-45a0-4e53-9059-04c96710.png Bildkälla: Dagens Industri

Samtidigt finns det en tydlig trend mot hybridarbete, där anställda har möjlighet att välja var de vill jobba, antingen på kontoret, hemifrån eller på andra platser. Stanfordprofessorn Nicholas Bloom, som har forskat om hemarbete i många år, tror att arbetslivet har förändrats för alltid. Han spår att i framtiden kommer de flesta att jobba på kontoret två eller tre dagar i veckan, medan resten av tiden kommer att tillbringas på andra platser. Han noterar att människor ogillar att pendla och att möjligheten att arbeta hemifrån ger dem tid och flexibilitet som de värdesätter högt.

Hybridarbete har flera fördelar. För det första kan det öka effektiviteten eftersom anställda kan undvika pendling och lägga mer tid på arbete. Det kan också bidra till nöjdare medarbetare eftersom de har möjlighet att balansera arbete och privatliv på ett mer flexibelt sätt. Dessutom kan företag dra nytta av kostnadsbesparingar genom att minska kontorsytor och anpassa sig till de nya arbetsmönstren.

9ac12100-dcca-4d1d-8f0a-4005e258.png Källa: Svenska Dagbladet

Men det är viktigt att komma ihåg att hybridarbete inte är den rätta lösningen för alla företag och alla branscher. Vissa arbetsuppgifter kräver närvaro på plats, och inte alla företag kan anpassa sig till detta nya sätt att arbeta. Dessutom finns det en kulturell dimension, där äldre chefer kan vara mer benägna att föredra att alla anställda är på kontoret varje dag, medan yngre generationer vill ha mer flexibilitet.

Det är också viktigt att poängtera att distansarbete ställer höga krav på ledarskapet och kräver en hög tillit till de anställda. Företag måste skapa en kultur som främjar autonomi och självstyrande arbete för att lyckas med hybridarbete.

Sammantaget ser framtiden av arbetsplatsen ut att vara mer mångsidig än någonsin tidigare. Hybridarbete kommer att vara en viktig del av detta nya landskap, men det kommer inte att vara den enda lösningen. Företag måste anpassa sig till de unika behoven hos sina anställda och branschen de verkar inom. På Respaces kan du enkelt skräddarsy en kontorslösning efter dina behov.