Googles nya flexibla remote policy

Googles nya flexibla remote policy

2021-10-12 • Respaces x Insights

Remote work: Google erbjuder möjligheter att ansöka om att jobba helt remote baserat på roll och behov. Redan före pandemin hade dem tusentals människor som arbetar på platser som är separerade från sina teams.

Work-from-anywhere weeks: Framöver kommer Googlers att kunna arbeta tillfälligt från en annan plats än deras huvudkontor i upp till 4 veckor per år (med chefens godkännande). Målet här är att ge alla mer flexibilitet kring sommar- och semesterresor.

respaces #respacesxspaces #flexiblework #flexibility #Remote #remotework #futureworkspace Google