PropTech i Hantverkarbranschen

PropTech i Hantverkarbranschen

2023-09-13 • Respaces x Insights

I ett tidigare blogginlägg utforskade vi hur kriser fungerar som katalysatorer och kan främja innovation och företagsamhet. Genom ekonomiska nedgångar, pandemier och naturkatastrofer har företag gång på gång visat hur motgångar kan inspirera nya lösningar och anpassa sig till nya omständigheter. Historien är full av exempel på banbrytande lösningar. Inom livsmedelsbranschen ser vi en ökad medvetenhet kring hälsa och hållbarhet, ett framväxande av växtbaserade alternativ och labb-odlade mat, energibranschen ser en ökad övergång till förnybar energi såsom sol och vindkraft samt nya energi-lagringslösningar. En annan bransch som genomgår en spännande resa just nu är fastighetsbranschen. Inom prop-tech ser vi idag ett flertal innovativa lösningar som omdefinierar hur vi köper, säljer, hanterar och interagerar med fastigheter. I detta blogginlägg tänkte vi dyka lite djupare i hur detta ser ut inom hantverkarbranschen och vilken förändring som har skett på senaste.

Hantverkarbranschen

Hantverkarbranschen har länge varit präglad av ett dåligt rykte. Otydliga offerter, bristfällig kommunikation och renoveringsprojekt som både är kostsamma och drar ut på tiden. Faktum är att hantverkartjänster enligt konsumentverket under hela 13 år varit en av de tjänster som konsumenter klagar mest på, något som gäller för både privatpersoner och företag. Som ett resultat av covid och den enorma utvecklingen inom tech har i princip alla industrier blivit mer digitaliserade och implementerat innovativa tech-lösningar, men någonstans på vägen hamnade just hantverkarbranschen i skymundan. De förväntningar och krav vi vanligtvis tar för givet kunna sätta på en modern verksamhet idag har inte blivit tillämpad på hantverkarbranschen. Som svar på detta har vi senaste tiden sett en ny våg med företag dedikerade att tackla detta problem och skapa en positiv förändring i branschen.

Vad ser vi för lösningar?

Ett av företagen som är pionjärer när det kommer till att driva denna förändring är Done. Done erbjuder en rad olika hantverkartjänster men skiljer sig från den traditionella hantverkarfirman. De har utvecklat en egen plattform som underlättar kommunikationen, tillhandahåller smidiga videosamtal istället för fysiska besök, och erbjuder tydliga och transparenta offerter. På detta sätt kan konsumenter idag anlita hantverkare och sätta ribban högre när det kommer till de tjänster och förväntningar som erbjuds av hantverkarfirmor. Följ denna länk ifall du vill få reda på mer om Done

Done är ett praktexempel på ett bra företag att vända sig till ifall man till exempel vill ha kvalitativa el-jobb utfört av behöriga elektriker registrerade hos Elsäkerhetsverket. Perfekt om ditt kontor vill göra en elbesiktning, installera belysning till mötesrummet, ifall vägguttaget gått sönder eller om propparna börjat gå.

Proptech håller på att revolutionera fastighetsbranschen och detta är endast ett av många områden där vi ser en intressant förändring. Genom att omfamna företag med denna nya approach förhöjer du inte bara din egen kundupplevelse, utan du är också med och skapar en smartare, mer hållbar och mer tillgänglig fastighetsbransch.

verktyg.jpeg

Vi fick förmånen att genomföra en intervju med Malin Granlund, en av grundarna till hantverkartjänsten Done, och hon delade med sig av sina insikter på dessa 3 frågor

Vad motiverar dig att driva förändring i en eftersatt bransch? Att hantverksbranschen är just den mest klagade på konsumentbranschen, samtidigt som det är en av Europas största konsumentbranscher, gör att det finns riktiga problem att lösa på en stor marknad. Desto större problem - desto större möjlighet till att skapa förändring! Dessutom ser vi en tydlig trend av att den nya generationens hantverkare verkligen vill arbeta digitalt och är öppna för att hitta smarta sätt att arbeta.

Vilka tips har du till andra entreprenörer som vill driva förändring? Kopplat till ovan så tror jag på att utgå från problematiken - vad ser du för problem som du själv vill lösa? Gå in på olika hemsidor och leta efter negativa reviews för att hitta problem att lösa. Är det hela branscher eller beteenden du ska ändra får du sen räkna med att ha stor uthållighet och fokus på förändringen du vill skapa och vad det kan bidra till.

Vad ser du för spännande trender/lösningar inom hantverkarbranschen i framtiden? Massor! Vi kollar t.ex. mycket på AI nu för att hantera storskalig operations, och genom AR kan konsumenter lättare få fram ritningar och testa olika lösningar för renoveringar för inspiration. Överlag ser vi också att transparens kring prissättning blir viktigare och viktigare.