Respaces i SvD

Respaces i SvD

2021-05-04 • Respaces x Insights

Läs om hur vår grundare och VD Jeanna Lundberg pratar om vår vision om att förvandla outnyttjade ytor till skräddarsydda kontorslösningar i Svenska Dagbladet.

"Det finns så otroligt mycket ytor som ofta står lediga. Det företag som bara två dagar i veckan hyr sitt eget kontor, kan resterande dagar ge medarbetare möjligheten att välja arbetsplats efter behov.

Vissa kanske väljer att jobba hemifrån medan andra kan checka in på ett hotell nära hemmet eller co-worka med en kollega på ett inspirerande museum", säger Jeanna Lundberg.

Läs hela artikeln https://www.svd.se/hon-vill-fa-fler-till-krogen--for-att-jobba/i/utvalt/om/tema-fastighet

Screen Shot 2021-03-31 at 10.16.59 AM.PNG