Respaces x Insight

Respaces x Insight

2022-01-14 • Respaces x Insights

"De svenska kontoren kostar 87 miljarder kronor per år. Samtidigt som vi 38 procent av tiden beräknas arbeta på distans efter pandemin.”