5 snabba med Karin Schwerin

5 snabba med Karin Schwerin

2022-01-05 • Respaces x People

Vem är du och vad arbetar du med idag?

Kim Schwerin, 48 år, Jobbat som marknadsförare i många år men sedan ett år tillbaka jobbar jag som interim marknadskonsult och befinner mig just nu på ett uppdrag hos TV4 som CX projektledare.

Vad eller vem inspirerar dig?

Jag blir inspirerad av passion och engagemang! Människor som brinner för det de gör har en förmåga att smitta av sig och skapa en bra teamkänsla där alla jobbar mot samma mål och hjälper varandra.

Show-up culture eller flexibla kontorslösningar?

Flexibla kontorslösningar men med kontoret som den primära arbetsplatsen. Vissa arbetsuppgifter kan vara lättare att utföra hemma, för andra uppgifter behöver vi våra kollegor för att nå bästa resultat! Det finns så många positiva aspekter för både arbetsgivare och arbetstagare att ha möjlighet till flexibilitet.

Vad är ditt recept för en bra arbetsmiljö?

Förutom basen som bra luft, ljus och ergonomi så är mitt recept att skapa en arbetsmiljö som är inkluderande, inspirerande och med bra möjligheter att både kunna jobba ostört och i bra utrymmen för gemensamma workshops. Företagets kontor ska vara basen för arbete och möten för att främja kultur, arbetsmiljö och engagemang. Allas närvaro är viktig för att bidra till det.

Skulle du säga att flexibla kontorslösningar är här för att stanna eller bara en trend?

Jag är helt övertygad att det är här för att stanna. I den bransch jag är i har detta varit standard även innan pandemin. Man utgår helt enkelt från att många arbetsuppgifter kan skötas var helst ifrån med dagens digitala lösningar.