Så revolutioneras fastighetsbranschen: Digitalisering och hållbarhet i fokus

Så revolutioneras fastighetsbranschen: Digitalisering och hållbarhet i fokus

2023-11-07 • Respaces x People

Foto: Parakey/Chalmers Ventures/Paul Wennerholm

Fastighetsbranschen har historiskt sett varit konservativ och traditionell. Men på senare år har den genomgått en imponerande förvandling, både inom digitalisering och hållbarhet. På detta tema kommer vi på Respaces att djupdyka i hur branschen förändras och vilka innovativa proptechföretag som går i bräschen för en positiv förändring. Först ut är Parakey!

Digitalisering - En nyckel till effektivitet och innovation

Digitalisering har banat väg för innovativa lösningar som har förbättrat effektiviteten i fastighetsbranschen avsevärt. Ett utmärkt exempel är Parakey, ett företag som har introducerat ett moln- och mobilbaserat passersystem. Denna helhetslösning har gjort det möjligt för fastighetsägare och hyresgäster att använda sina mobiler som nyckel för att öppna låsta utrymmen. Detta är inte bara bekvämt, det ökar också säkerheten och eliminerar behovet av fysiska nycklar. Denna typ av teknologi revolutionerar fastighetsbranschen genom att minska administrationen och öka användarvänligheten. Fastighetsägare kan enkelt hantera tillträde till sina byggnader, och hyresgäster får en smidigare upplevelse.

Parakey App - Photo Mockup #2 (2_3).png

Hej Jonas! Kan du inte börja med och berätta lite om Parakeys historia, hur och varför startades företaget från första början?

Idén till smidigare passage och nyckelhantering med mobilen som nyckel uppkom när jag och Parakeys tre andra medgrundare Marcus, Erik och Eric jobbade som konsulter på ett stort företag. Vi hade inte alla fått varsitt passerkort så någon fick alltid smyga in med någon annan. Personen som hade gått utbildningen och kunde utfärda nya passerkort var nämligen föräldraledig. Vi tänkte då att “det här måste gå att göra smidigare och bättre”.

Jonas Arvidsson (Frilagd).png

Vilka utmaningar ser ni i fastighetsbranschen idag?

Vi ser att fastigheter i stor utsträckning inte nyttjas till sin fulla potential, på grund av bristfälliga passagelösningar. Traditionella system är kostsamma och svåra att använda, med få eller inga integrationsmöjligheter. Det gör dem till hinder för att realisera nya affärsmodeller och nyttja ytor på ett effektivt sätt, till exempel genom att göra tomma ytor bokningsbara on-demand och dela ut tillfällig mobil access.

Hur bidrar Parakey till digitalisering och hållbarhet i branschen?

Vår användarvänliga lösning och snabbt installerade produkter sänker tröskeln för att digitalisera dörrar, ytor och fastigheter genom att berika dem med mobil access.

Att skippa fysiska nycklar, taggar och passerkort eliminerar produktion och transport av desamma, för att inte tala om all tid i bil som besparas när nyckelutlämning vid till exempel inflytt och serviceärenden blir digital.

Parakey kan dessutom användas parallellt med befintligt traditionellt system och infrastrukturen som finns på plats kan då återanvändas.

Var hoppas du att fastighetsbranschen är om 5 år?

Jag hoppas att det är standard i gamla som nya fastigheter att digitala tjänster samverkar för att skapa en riktigt smidig upplevelse för både fastighetsägare, förvaltare, hyresgäster och besökare.